5 maart

feat_3
Het onderwerp ‘de vrouw in het ambt’ heeft het afgelopen jaar veel stof doen opwaaien.

Een studiecommissie concludeerde in een studierapport dat de visie dat vrouwen ambtsdrager mogen worden, schriftuurlijk genoemd mag worden; één lid van die commissie was het met deze conclusie niet eens. De Generale Synode heeft het bewuste studierapport afgewezen. De vragen blijven. Hoe moet je de Bijbel op dit punt lezen? Hoe moet je teksten van Paulus als Woord van God op waarde schatten? Hoe moet je de culturele situatie van onze tijd mee wegen?

Over deze vragen zullen dr. Frans Wisselink en dr. Hans Schaeffer met ons en met elkaar in gesprek gaan.