12 februari

feat_2
Hermeneutiek – wat is dat voor moeilijk woord?

In deze lezing wordt daar iets van uitgelegd. We zullen verkennen wat hermeneutiek is en waar je in de hermeneutiek tegen aan loopt.

Hermeneutiek kan heel ingewikkeld lijken. Maar het gaat om twee dingen: hoe word ik een goede bijbellezer? En hoe leer ik bijbels denken, dat wil zeggen, hoe leer ik denken als een leerling van Jezus? Die vragen moet je eerst stellen, voor je allerlei moeilijke problemen gaat bespreken. Anders loopt het gegarandeerd mis.

Voor je ingewikkelde kwesties gaat overdenken, is de vraag eerst: wil ik leerling van Jezus zijn? Wil ik hem volgen en wil ik door zijn bril om me heen kijken?